מי ישתתף במפגשים?
במפגשים ישב אתכם עובד/ת סוציאלי/ת אשר ייתן לכם מידע על ההיבטים הרגשיים של הסכסוך המשפחתי ויסייע לכם להעריך את מצבכם ומצב ילדיכם, במטרה להגיע להחלטות הנכונות עבורכם. כמו כן תקבלו מידע על ההשלכות המשפטיות של הסכסוך. במפגש הראשון ישתתפו רק בני הזוג והעובד/ת הסוציאלי/ת, ובאחת הפגישות ישתתף אף עו"ד מטעם יחידת הסיוע.
תוכלו להתייעץ בכל עת עם באי-כוחכם או עם כל גורם אחר.
חזרה לדף הבית >>

להיפרד ולהישאר תמיד הורים.